Plugin Google Analytics for WordPress này cho phép bạn theo dõi trang web của mình bằng mã theo dõi Google Analytics mới nhất và cho phép bạn xem các số liệu thống kê chính của Google Analytics trong cài đặt WordPress của bạn.

Ngoài một tập hợp các thống kê chung về Google Analytics, báo cáo Trang chi tiết và Báo cáo chuyên sâu cho phép phân chia dữ liệu phân tích của bạn, cung cấp chi tiết hiệu suất cho mỗi bài đăng hoặc trang từ trang web của bạn.

Mã theo dõi Google Analytics hoàn toàn có thể tùy chỉnh thông qua các tùy chọn và móc nối, cho phép thu thập dữ liệu nâng cao bằng thứ nguyên và sự kiện tùy chỉnh.

Cài đặt

  1. Tải lên toàn bộ thư mục google-analytics-dashboard-for-wp vào thư mục wp-content / plugins của bạn.
  2. Trong WordPress, chọn Plugins từ trình đơn bên cạnh và kích hoạt Bảng điều khiển Google Analytics Dashboard cho plugin WP.
  3. Mở trang cấu hình plugin, nằm trong trình đơn Google Analytics.
  4. Cho phép plugin để kết nối với Google Analytics bằng nút Cho phép Plugin.
  5. Quay lại trang cấu hình plugin, nằm trong trình đơn Google Analytics để cập nhật / thiết lập cài đặt của bạn.
  6. Truy cập Google Analytics -> Mã theo dõi để định cấu hình / bật / tắt theo dõi.

Một số hình ảnh