Yếu tố cơ bản của bài viết chuẩn SEO-Tối ưu On-Page . P2

 • Title tag
 • Dsciption tag
 • Keyword tag
 • Heading: H1, H2, H3, …
 • URL
 • Canonical
 • ALT image
 • Anchor text
 • Strong/Bold/Italic/Under

Title

 • Thẻ tiêu đề của trang, thường được thị trên trang kết quả tìm kiếm hiển tron các đoạn Preview, rất quan trọng đối với SEO và người sử dụng. Đây là thông tin bạn cung cấp cho người tìm kiếm.
 • Lưu ý về thẻ Title
 • Mô tả thông tin quan trọng nhất của trang
 • Chứa từ khóa ngay phần đầu của thẻ
 • Nội dung duy nhất không trùng lặp
 • Độ dài 35 – 65 kí tự.
 • Không nhồi nhét từ khóa
 • Cách đặt thẻ Title hay và hấp dẫn chính là yếu tố quyết định người tim kiếm có Click vào trang của bạn.

Description Tag

 • Meta Descriptions : Là mô tả trang web của bạn . Được sử dụng trong hiển thị kết quả tìm kiếm. Là thông tin quan trong khách hàng quyết định có vào trang web của bạn .
 • Một số lưu ý về Desciption
 • Mô tả ngắn gọn nội dung trang Web của bạn
 • Mô tả duy nhất không trùng lặp
 • Dài 100-155 ký tự
 • Đặt từ khóa chính ngay đầu đoan mô tả. Và từ khóa chính lặp lại quá 3 lần.
 • Một trang duy nhất một thẻ mô tả Description

Keyword Tag

Google không đánh giá xếp hạng từ yếu tố Meta Keyword do bị lạm dụng nhồi nhét từ khóa quá nhiều. Nhưng nếu biết sử dụng một cách hợp lý tự nhiên với 1 từ khóa chính và 3-5 từ khóa phụ thì vẫn tối ưu cho SEO.

Heading ( H1, H2, H3 . . . )

Các thẻ Heading rất quan trọng với SEO. Nó làm Google nhận biết trang của bạn có cấu trúc phân cấp rõ ràng, bố cục thân thiện với người dùng.

H1 : là tiêu đề bài viết có chứa từ khóa ngay đầu và một bài viêt có một H1

H2 : Là trình bày nội dung theo các mục chínhh, H2 chứa 1 từ khóa chính và các từ khóa phụ.

H3 : Tương tự như H2 . nó là mục con của H2

Alt image

 • Công cụ tìm kiếm không hiểu được hình ảnh mà bạn đưa lên mà nó hiểu qua tên của ảnh thông qua thẻ Alt
 • “ Một hình ảnh hơn ngàn lời nói “. Vì vậy trong SEO hình ảnh rất quan trọng. Trong mỗi bài viết nên đặt 3 hình ảnh và hình ảnh đặt đúng ngữ cảnh.
 • Đặt tên thẻ không dấu và không khoảng trắng, phân cách nhau bằng dấu gạch ngang “-“ . “ky-thuat-toi-uu-onpage-p1-lindo “ .
 • Tên ảnh và thẻ Alt có chứa từ khóa

Anchor Text

 • Anchor Text là đoạn văn bản gắn link của một trang Web khác
 • Nếu trong một page có 2 đường link cùng dẫn tới một trang Web thì công cụ tìm kiếm chỉ đọc và tính link đầu tiên. Vậy nên không nên dùng quá 2 Anchor Text chứa cùng một đường link.
 • Trên một bài viết dùng các Anchor Text theo từng mục theo ngữ cảnh tới nội dung liên quan.
 • Từ khóa trong Anchor Text có nội dung phù hợp với nội dung bài viết đường link.

URL

 • Cấu trúc URL rõ ràng thân thiện với người dùng. Dài không quá 75 ký tự.
 • Có chứa từ khóa. Viết không dấu, không ký tự đặc biệt

Làm nổi bật nội dung

 • Làm nổi bật nội dung giúp người đọc dễ dàng nắm bắt bài viết, tóm được nội dung chính. Công cụ tìm kiếm cũng tương tự.
 • Sử dụng các thẻ Strong( B ), Italic ( I ), Under ( U ).