Kỹ thuật Tối ưu On-Page . P1

Tối ưu Page cần làm gì ?

 • Xác định từ khóa mục tiêu cho mỗi Page – Keyword Targeted
 • Các thẻ Onpage quan trọng : Title, Description, Heading,…
 • Vị trí đặt từ khóa – Keyword Place
 • Mật độ từ khóa – Keyword Density
 • Tối ưu hình ảnh – Image Optimization
 • Xây dựng liên kết ra ngoài trang ( Outbound link )
 • Tích hợp các nút chia sẻ lên mạng xã hội
 • Các yếu tố Onpage khác
 • Cách giữ chân người đọc ở lại trang lâu hơn ?

Xác định từ khóa mục tiêu

 • Việc đầu tiên là cần phải xác định được từ khóa mục tiêu cho mỗi trang, bạn không làm việc này sẽ lãng phí thời gian và công sức cho các nỗ lực SEO sau này
 • Những câu hỏi đặt ra khi thực hiện phân tích từ khóa để thực hiện chiến dịch SEO thành công:
 • Sản phẩm , dịch vụ của bạn là gì? Khách hàng tiềm năng của bạn là ai ?
 • Khách hàng sẽ tìm kiếm gì nếu cần giải pháp hoặc sản phẩm của bạn ?
 • Khách hàng sẽ có những suy nghĩ , thắc mắc gì về sản phẩm của bạn ?
 • Khi cần trợ giúp về sản phẩm. dịch vụ họ sẽ tìm kiếm qua những từ khóa nào ?…
 • Một số công cụ phân tích từ khóa :
 • Google Keyword Planner : https://adwords.google.com/
 • Google Trends :
 • Keyword research Moz : https://moz.com/beginners-guide-to-seo/keyword- research
 • Keyword Tool : http://keywordtool.io
 • Google Search
 • Keyword Discovery
 • Xác định từ khóa mục tiêu:
 •           Bước 1: Chọn những từ khóa tiềm năng, những từ khóa liên quan tới nội dung của mình.
 •            Bước 2: Phân tích qua công cụ Keyword Planner sẽ cho biết số lượng tìm kiếm/tháng của mỗi từ khóa, danh sách những từ khóa gợi ý, lựa chọn từ khóa phù hợp cho nôi dung.
 •             Bước 3: Lựa chọn những từ khóa dựa trên gợi ý và cảm giác của bạn (kinh nghiệm).
 • Vị trí đặt từ khóa
 • Từ khóa xuất hiện ở Title
 • Xuất hiện URL
 • Xuất hiện ở thẻ mô tả Description
 • Xuất hiện trong thẻ H1
 • Xuất hiện ở đoạn đầu tiên của nội dung .
 • Xuất hiện trong thuộc tính Alt của ảnh, trong tên ảnh.
 • Xuất hiện trong Body
 • Xuất hiện trong các thẻ H2, H3, ( sử dụng từ khóa phụ, từ khóa biến thể )
 • Xuất hiện trong thẻ B , I , U