Một số yếu tố quan trọng khác

 • Giao diện Website thân thiện và đáp ứng với các thiết bị Desktop, Mobile, Tablet…
 • Mobile Frendly – đặc biệt lưu ý bản mobile bởi Google có xu hướng ưu tiên index mobile – First
 • Dữ liệu có cấu trúc – Schema.org dánh dấu nơi giàu thông tin tang lượng click từ tìm kiếm đến trang của bạn.
 • Sử dụng các thẻ mô tả thông tin từ bên thứ ba. Hỗ trợ chia sẻ trên các mạng xã hội.
 • AMP tang tốc độ load trang web trong kết quả tìm kiếm của google
 • Robots.txt khai báo tài nguyên cho phép hoặc chặn các bot truy cập
 •     User-agent: cho phép Bot truy cập toàn site
 •     Disallow: /bin/ hạn chế Bot truy cập dữ liệ Bin
 • Sitemap.xml : hỗ trợ Bot truy thu thập và đánh chỉ mục dễ hơn với các url được liệt kê trong sitemapx.

SEO checklist

Sau khi thự hiện các thao tác kỹ thuật SEO Onpage các bạn phải kiểm tra xem đạt kết quả tốt không.

Một số công cụ hỗ trợ kiểm tra SEO.

 • SEO Quake
 • Moz Bar

HTTP Errors

Kiểm tra các lỗi server HTTP status

 • 404: Kiểm tra các lỗi 404, tạo các trang bắt lỗi 404 để giữ chân khách hàng sang các trang khác
 • 500: Kiểm tra và khắc phục các lỗi từ server gây khó khăn cho người dùng và bot đánh chỉ mục nội dung trang web.

Mật độ từ khóa

 • Chiếm khoảng 0,5-1,5% (words count)
 • Từ khóa chính nên xuất hiện khoảng 3-8 lần trong nội dung tùy thuộc vào số lượng từ của bài viết.
 • Phân bổ đoạn đầu, giữa và cuối trang seothetop.com 43
 •  Phân bổ từ khóa : tránh tập trung mà dàn trải đều toàn bài viết.