Plugin AddToAny Share Buttons WordPress giúp mọi người chia sẻ bài đăng và trang của bạn với bất kỳ dịch vụ nào, chẳng hạn như Facebook, Twitter, Pinterest, Google, WhatsApp, LinkedIn, Tumblr, Reddit và hơn 100 trang web và ứng dụng đa phương tiện chia sẻ và xã hội.

Cài đặt
Trong WordPress:

  1. Đi tới Plugins> Add New> search for addtoany
  2. Nhấn Install Now cho plugin AddToAny
  3. Nhấn Activate Plugin

Cài đặt thủ công :

  1. Tải lên thư mục bổ sung vào bất kỳ thư mục / wp-content / plugins /
  2. Kích hoạt plugin thông qua menu Plugins trong WordPress
  3. Các cài đặt tùy chọn có sẵn trong Cài đặt> AddToAn

Một số hình ảnh