Plugin WP SMTP  là một gói mở rộng của wordpress giúp bạn cấu hình chức năng gửi email qua SMTP thay vì chức năng PHP mail ().

SMTP là gì ?

SMTP là một giao thức để gửi Email trên mạng internet cho người dùng phổ thông. Phương thức này được sử dụng rất rộng rãi, hầu hết tất cả mọi phần mềm hay ứng dụng web đều sử dụng giao thức này để gửi email tới người nhận. Bạn có biết những email spam gửi vào inbox của bạn cũng 100% được gửi qua SMTP đó

Giới thiệu Plugin Plugin WP SMTP WordPress (Miễn phí )

gmail-smtp-settings

WP SMTP có thể giúp chúng tôi để gửi email qua SMTP thay vì chức năng PHP mail (). Sau khi cài xong bạn vào phần -> “Settings” -> “WP SMTP”, nơi bạn có thể cấu hình các thiết lập email.

Có một số ví dụ trên trang cài đặt, bạn có thể nhấp vào biểu tượng tương ứng để xem (chẳng hạn như “Gmail” “Yahoo!” “Microsoft” “163” “QQ”). Nếu trường “Từ” không phải là một địa chỉ email hợp lệ, hoặc các lĩnh vực “SMTP Host” bị bỏ trống, nó sẽ không cấu hình lại wp_mail () chức năng.

Các cấu hình Plugin SMTP với Gmail bạn xem tại Bài Viết :
Cấu hình SMTP Gmail chính xác cho WordPress

Tải Plugin Plugin WP SMTP 1.1.9 hoàn toàn MIỄN PHÍ  về :  Tải ngay