Disqus là hệ thống nhận xét phổ biến nhất của web được hàng triệu nhà xuất bản tin cậy để tăng sự tương tác của người đọc, tăng lượng khán giả và lưu lượng truy cập và kiếm tiền từ nội dung. Disqus giúp các nhà xuất bản ở mọi quy mô tương tác trực tiếp với khán giả của họ để xây dựng lòng trung thành, giữ chân người đọc và thúc đẩy các cộng đồng thịnh vượng.

Disqus cho WordPress cho phép chủ sở hữu trang web và nhà phát triển dễ dàng thêm Disqus vào trang web của họ, thay thế cho hệ thống nhận xét mặc định của WordPress. Disqus cài đặt trong vài phút và nhập khẩu các ý kiến hiện có của bạn để bạn không bị mất bất kỳ.

Cài đặt
Download và cài đặt tại đây : https://wordpress.org/plugins/disqus-comment-system/

Một số hình ảnh