Mã nguồn WordPress được đánh giá rất tốt về seo, Điều này đúng khi Joost viết bài báo WordPress SEO gốc của mình trong năm 2008, và nó vẫn đúng trong ngày hôm nay, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể cải thiện nó thêm nữa !

Plugin này được viết bởi Joost de Valk và nhóm của ông tại Yoast để cải thiện SEO của trang web của bạn trên tất cả các khía cạnh cần thiết. Mặc dù plugin SEO Yoast này đi xa hơn về chăm sóc tối ưu hóa về kỹ thuật, nhưng điều đó trước hết sẽ giúp bạn viết nội dung tốt hơn. Yoast SEO bắt buộc bạn phải chọn một từ khoá tập trung khi bạn viết bài báo, và sau đó đảm bảo rằng bạn sử dụng từ khoá tập trung ở mọi nơi.

Cài đặt Yoast SEO

  • Truy cập ‘Plugins> Thêm mới’
  • Tìm kiếm ‘Yoast SEO’
  • Kích hoạt Yoast SEO từ trang Plugins của bạn.
  • Chuyển đến “sau khi kích hoạt” bên dưới.

Một số hình ảnh Yoast SEO