Plugin này sẽ tạo ra một sitemap XML đặc biệt sẽ giúp các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, Yahoo và Ask.com lập chỉ mục blog của bạn tốt hơn. Với sơ đồ trang web như vậy, sẽ dễ dàng hơn nhiều cho các trình thu thập thông tin thấy cấu trúc hoàn chỉnh của trang web của bạn và truy xuất nó hiệu quả hơn. Plugin này hỗ trợ tất cả các loại trang WordPress được tạo ra cũng như các URL tùy chỉnh. Ngoài ra nó sẽ thông báo cho tất cả các công cụ tìm kiếm chính mỗi khi bạn tạo một bài viết về nội dung mới.

  1. Cài đặt plugin như bạn luôn cài đặt plugin, bằng cách tải lên thông qua FTP hoặc bằng cách sử dụng chức năng “Thêm Plugin” của WordPress.
  2. Kích hoạt plugin tại trang quản trị plugin
  3. Nếu bạn muốn: Mở trang cấu hình plugin, nằm trong Cài đặt -> Sơ đồ trang web XML và tùy chỉnh cài đặt như ưu tiên và tần số thay đổi.
  4. Plugin sẽ tự động cập nhật sơ đồ trang web của bạn để bạn xuất bản một bài đăng, do đó không có gì để làm

Tải về tại : https://wordpress.org/plugins/google-sitemap-generator/

Một số hình ảnh