Trình Tối ưu hoá Hình ảnh EWWW Image Optimizer là một plugin WordPress sẽ tự động tối ưu hóa hình ảnh của bạn khi bạn tải chúng lên website của mình. Nó có thể tối ưu hóa các hình ảnh mà bạn đã tải lên, chuyển đổi các hình ảnh của bạn một cách tự động sang định dạng tập tin, tạo ra kích thước hình ảnh nhỏ nhất (chắc chắn bạn đọc WARNINGS) và tùy chọn áp dụng nén lossless để đạt được những khoản tiết kiệm lớn cho các hình ảnh PNG và JPG.

Tại sao lại sử dụng EWW Image Optimizer?

  1. Các trang của bạn sẽ tải nhanh hơn. Kích thước hình ảnh nhỏ hơn có nghĩa là tải trang nhanh hơn. Điều này sẽ làm cho khách truy cập của bạn vui vẻ và có thể tăng doanh thu.
  2. Sao lưu nhanh hơn. Kích thước hình ảnh nhỏ hơn cũng có nghĩa là sao lưu nhanh hơn.
  3. Siêu nhanh. Plugin có thể chạy trên máy chủ của bạn, do đó bạn không phải chờ đợi dịch vụ của bên thứ ba nhận, xử lý và trả lại hình ảnh của bạn. Bạn có thể tối ưu hóa hàng trăm hình ảnh chỉ trong vài phút. Các tệp PNG mất nhiều thời gian nhất nhưng bạn có thể điều chỉnh cài đặt cho tình huống của mình.
  4. Tối ưu hóa JPG tốt nhất. Với TinyJPG hội nhập, không có gì khác đến gần (yêu cầu một thuê bao API).
  5. Tối ưu hóa tốt nhất PNG. Bạn có thể sử dụng pngout, optipng và pngquant kết hợp. Và nếu không đủ, hãy thử tùy chọn TinyPNG mạnh mẽ.
  6. Không cần truy cập gốc Các tệp nhị phân được biên dịch trước sẵn có để cài đặt trực tiếp trong thư mục WordPress và tối ưu hoá đám mây được cung cấp cho những người không thể chạy chương trình nhị phân cục bộ.
  7. Tối ưu hóa mọi thứ Với phần mở rộng lớp wp_image_editor, và khả năng xác định các thư mục của bạn để quét, bất kỳ hình ảnh nào trong WordPress đều có thể được tối ưu.

Các cài đặt

Cài trực tiếp từ wordperess với từ khóa EWWW Image Optimizer

Một số hình ảnh