SEO Onpage P3 – Liên kết nội bộ và liên kết trỏ ngoài.

Liên kết nội bộ.

 • Liên kết nội bộ là liên kết được đặt trong page tới các trang nhỏ khác cùng dumain. Hay có thể hiểu các trang Web con trỏ cho nhau trong cùng một mẹ dumain
 • Tao nên cấu trúc website có định hướng. Điều này được công cụ tìm kiếm đánh giá cao.
 • Giữ chân khách ở lại lâu hơn trong Website của bạn.
 • Quan trọng.
 • Nên đặt ít nhất 3 liên kết, tối đa 10 liên kết.
 • Liên kết đặt trong bối cảnh tự nhiên sẽ có chất lượng tốt hơn.
 • Liên kết trong text tốt hơn trong hình ảnh
 • Ưu tiên liên kết đầu tiên.
 • Một page không nên đặt hơn 2 liên kết giống nhau.
 • Tổ chức và xây dựng liên kết nội dung Content Hub
 • Từ khóa rộng cho từ khóa chính, từ khóa phụ cho bài vệ tinh hỗ trợ đẩy từ khóa rộng.

Liên kết ngoài Website

 • Liên kết ra ngoài tốt cho SEO
 • Một Page tối ưu 2-3 liên kết ngoài.
 • Nên đặt liên kết ngoài trong ngữ cảnh có nội dung tương thích với page liên kết.
 • Sử dụng link liên kết là các Page có độ uy tín tin tưởng cao. Chỉ số DA và PA cao tăng niềm tin cho công cụ tìm kiếm.
 • Sử dụng link ra ngoài hợp lý. Nên để dạng rel=”nofolow” trong tag<a>

Thêm nút mạng xã hội.

Tương tác từ mạng xã hội cũng là một yếu tố đánh giá Website. Vậy nên hay sử dụng Plug-in tích hợp mạng xã hội vào Website.